Общи условия за ползване

Прочетете внимателно условията за ползване на нашия електронен магазин.

Ако решите да го ползвате, е необходимо да направите регистрация. Това означава, че сте съгласни с нашите условия.
Това е информационно – търговска система на BALI-TEA.COM. Фирмата има правото по всяко време да променя съдържанието й и начина на достъп до информацията в нея, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната. Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.

Необходими условия, за да се направи поръчка:
1. Регистрация в електронния магазин.
2. Валиден email адрес.
3. Вярно попълнени адреси за доставка и фактуриране.
4. Вярно попълнени данни за контакт.

Активирането на поръчката на определена стока става чрез натискане на бутона “Поръчвам”.
Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и BALI-TEA.COM
При направена от вас поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от вас e-mail адрес.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителите на магазина нямат право:
1. Да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на BALI-TEA.COM
2. Да ползват автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от BALI-TEA.COM
3. Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).
4. Потребителите нямат право да ползват screenshot на BALI-TEA.COM без изрично разрешение на БалиТий ЕООД.
Този електронен магазин съдържа линкове към други сайтове. Bali-tea.com не носи отговорност за тяхното съдържание.

 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

 1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин BALI-TEA.COM и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
  – при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
  – доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
  – цената не съответства на оферираната;
  – при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;
  – рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
  Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.
 2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове: САМО И ЕДИНСТВЕНО, ако стоката не е разопакована и се връща във вида, в който е получена. При разопаковане на продуктите, фирмата не връща заплатената стока.
  2.2. В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И РЕКЛАМАЦИЯ

Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 2 месеца от получаване на стоката.

Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 8.1, отказът от договора не произвежда действие.

Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

производствени дефекти на стоката;

констатирани липси на части от стоката;

изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен – размер и/или различен цвят от поръчания;

повреда на стоката при транспортирането.

Рекламацията може да се предяви пред БАЛИ ТИЙ ЕООД на посочения имейл адрес baliteatox@gmail.com като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в двумесечния срок.

Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

– Стоката не е разопакована.

– Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

– Запазена оригинална опаковка и етикет.

Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма  „СПИДИ АД”.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

BALI-TEA.COM не носи отговорност:
1. За пропуснати ползи имащи отношение към актуалността и съдържанието на изложените в сайта оферти.
2. За изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които BALI-TEA.COM осигурява връзка.
3. Спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага, или в уговорения срок.

ПАЗАРУВАНЕ

BALI-TEA.COM предоставя на своите клиенти възможността да пазаруват онлайн. Пазаруването от платформата на сайта се осъществява по следните начини:

1.Чрез регистрация на потребителски профил. Информацията за клиента се състои в изброяване на конкретни продукти, имена на клиента, телефон и адрес на доставка.

2.Без регистрация на потребителски профил. Информацията за клиента се състои в изброяване на конкретни продукти, имена на клиента, телефон и адрес на доставка.

3.Бърза поръчка (поръчка, зададена от сайта ни или по телефон). Информацията за клиента се състои в изброяване на конкретни продукти, имена на клиента, телефон и адрес на доставка.

4.Анулиране на поръчка. Клиентът има възможност по всяко време да анулира поръчката си, преди тя да бъде изпратена до посочения адрес.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба, неразопакована или с нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП

 

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

Чл. 4.  (1) Доставчикът на услуги на информационното общество е длъжен да предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация:

– постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление; гр.София , кв. Младост 1, бл.24, вх.6 , офис 4

– адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса по т. 2; гр.София, ул. Царибродска 89

– данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с него;

– данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;

“БалиТий ЕООД”, ЕИК: 204022715,

– информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим;

– когато осъществява регулирана професия – информация за камарата, професионалния съюз или организацията, в която доставчикът членува или е регистриран, професионалното звание и държавата, в която то е предоставено, както и препратка към приложимите разпоредби относно правото на упражняване на занаята или професията и указания за достъпа до тях;

– съответно указание, ако е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност;

– друга информация, предвидена в нормативен акт.

(2) Когато при предоставянето на услуги на информационното общество се посочват цени, те трябва да се обозначават по ясен и разбираем начин. Доставчикът на услуги е длъжен да указва дали цените включват данъци, такси и разноски, които формират крайната цена.