Отказ от договора и рекламация

- Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 2 месеца от получаване на стоката.

Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

- При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

- При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 8.1, отказът от договора не произвежда действие.

-  Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

- производствени дефекти на стоката;

- констатирани липси на части от стоката;

- изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

- несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен - размер и/или различен цвят от поръчания;

- повреда на стоката при транспортирането.

 Рекламацията може да се предяви пред БАЛИ ТИЙ ЕООД на посочения имейл адрес baliteatox@gmail.com като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в двумесечния срок.

Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

- Стоката не е разопакована.

- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

- Запазена оригинална опаковка и етикет.

Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма  „Рапидо“ ЕАД.


Newsletter

* E-Mail: