Общи условия за ползване

Прочетете внимателно условията за ползване на нашия електронен магазин.

Ако решите да го ползвате, е необходимо да направите регистрация. Това означава, че сте съгласни с нашите условия.
Това е информационно – търговска система на Bali-tea.com. Фирмата има правото по всяко време да променя съдържанието й и начина на достъп до информацията в нея, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната. Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.

Необходими условия, за да се направи поръчка:
1. Регистрация в електронния магазин.
2. Валиден email адрес.
3. Вярно попълнени адреси за доставка и фактуриране.
4. Вярно попълнени данни за контакт.

Активирането на поръчката на определена стока става чрез натискане на бутона "Поръчвам".
Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и bali-tea.com.
При направена от вас поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от вас e-mail адрес.

Ограничения
Потребителите на магазина нямат право:
1. Да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на bali-tea.com.
2. Да ползват автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от www.bali-tea.com
3. Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).
4. Потребителите нямат право да ползват screenshot на www.bali-tea.com без изрично разрешение на Balitea Ltd.
Този електронен магазин съдържа линкове към други сайтове. Bali-tea.com не носи отговорност за тяхното съдържание.


ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин bali-tea.com и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
- доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
- цената не съответства на оферираната;
- при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;
- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.
2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове: САМО И ЕДИНСТВЕНО, ако стоката не е разопакована и се връща във вида, в който е получена. При разопаковане на продуктите, фирмата не връща заплатената стока.
2.2. В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Bali-tea.com не носи отговорност:
1. За пропуснати ползи имащи отношение към актуалността и съдържанието на изложените в сайта оферти.
2. За изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които www.bali-tea.com осигурява връзка.
3. Спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага, или в уговорения срок.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА
Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба, неразопакована или с нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП


ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

Чл. 4.  (1) Доставчикът на услуги на информационното общество е длъжен да предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация: 

- постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление; гр.София , кв. Младост 1, бл.24, вх.6 , офис 4

- адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса по т. 2; гр.София, ул. Царибродска 89

- данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с него; 

- данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;

 “Балитеа ЕООД”, ЕИК: 204022715, 

- информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим; 

- когато осъществява регулирана професия - информация за камарата, професионалния съюз или организацията, в която доставчикът членува или е регистриран, професионалното звание и държавата, в която то е предоставено, както и препратка към приложимите разпоредби относно правото на упражняване на занаята или професията и указания за достъпа до тях; 

- съответно указание, ако е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност; 

- друга информация, предвидена в нормативен акт. 

(2) Когато при предоставянето на услуги на информационното общество се посочват цени, те трябва да се обозначават по ясен и разбираем начин. Доставчикът на услуги е длъжен да указва дали цените включват данъци, такси и разноски, които формират крайната цена.


Newsletter

* E-Mail: